Niniejsza broszura historyczna pt. „Daleszyce 07.08.1944" zawiera unikatowe kompendium wiedzy na temat bitwy stoczonej w Okręgu Kielce przez żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim okupantem 7 sierpnia 1944 roku. Ta część bohaterskiej historii Polskiego Państwa Podziemnego jest mało znana - warto więc ją przypominać.

5 sierpnia 1944 roku niemiecki okupant dokonał pacyfikacji Daleszyc, Smykowa i Sierakowa uprowadzając i zabijając kilkoro niewinnych ludzi. Doszło do starć między okupantem a przebywającymi w okolicy oddziałami partyzanckimi. Samo miasto Daleszyce zostało objęte ochroną przez oddział ppor. Leona Stoli ps. „Dąb". Do głównych starć doszło już 7 sierpnia 1944 roku, kiedy to polskie oddziały z I batalionu 4 ppLeg. AK napotkały kolumnę niemieckich saperów nadjeżdżających szosą od Górna w stronę miasta. Zajęto stanowiska ogniowe, do walki włączył się oddział ppor. Piotra Sarny ps. „Orkan". Nadeszła niemiecka odsiecz, ale bitwa zamieniła się w walkę pozycyjną. Dopiero dołączenie do walk oddziału partyzanckiego „Wybranieckich" spowodowało wycofanie się Niemców...
W walce, po stronie niemieckiej, wzięło udział ok. 80 żołnierzy, z czego nie mniej niż 21 z nich poległo. Oddziały AK nie miały ofiar śmiertelnych po swojej stronie a jedynie 3 ciężko rannych. Polacy zdobyli 3 samochody ciężarowe Henschel z dużą ilością amunicji, 500 kg materiałów wybuchowych oraz dużą ilość wojskowego wyposażenia – ręczne karabiny maszynowe, karabiny, pistolety i broń krótką.

Miłośnicy Armii Krajowej znajdą w broszurze wiele ciekawych informacji:
  • opis placówki Daleszyce,
  • szczegółową historię bitwy pod Daleszycami,
  • opis jednostek I batalionu 4 ppLeg. AK biorących udział w walkach,
  • scenariusz rekonstrukcji do gry planszowej wraz z instrukcją.

Publikacja poprzedzona została słowem wstępnym p. Jana Józefa Kasprzyka - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wydanie objęte jest patronatem honorowym Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej a partnerem publikacji jest Miasto i Gmina Daleszyce.

Broszura stanowi również integralny element gry planszowej pod tym samym tytułem.
ISBN: 978-83-945164-6-8
Strona społecznościowa serii „Bitwy w Okręgu Kielce Armii Krajowej":
www.facebook.com/bitwyAKgraplanszowa
Kup

10,00 zł

Daleszyce 1944