Niniejsza broszura historyczna pt. „Chmielnik 22.06.1944" zawiera unikatowe kompendium wiedzy na temat akcji przeprowadzonej przez żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Gór Świętokrzyskich „Wybranieccy". Celem akcji było opanowanie miasteczka Chmielnik, w którym znajdowały się duże magazyny niemieckie, dostanie się do nich i wywiezienie przechowywanych tam materiałów celem doposażenia rozrastającego się oddziału. Historia doskonale pokazuje, że działalność partyzancka nie skupiała się wyłącznie na walce z okupantem, ale również na zapewnieniu bytu i utrzymania setek żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Warto o tym pamiętać i przypominać przy każdej okazji.

Ta spektakularna akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Wywieziono około 10 ton cukru, papierosy, alkohol oraz znaczną ilość amunicji i sprzętu wojskowego. W okolicach posterunku zdobyto karabiny i pistolety. Drużyny „Jurka" i „Matrosa" zniszczyły w okolicach posterunku tankietkę zabijając również 7 Niemców. Po stronie polskiej jedynie Władysław Salwa, ps. „Mazur" był ciężko ranny, ale opatrzony został przetransportowany do szpitala w Kielcach, w którym wrócił do zdrowia.

Miłośnicy Armii Krajowej znajdą w broszurze wiele ciekawych informacji:
  • opis terenu, na którym znajdowała się placówka Chmielnik, jej aktywność wywiadowcza oraz opis podobwodu Chmielnik o kryptonimie „Chryzantema",
  • geneza oddziału „Wybranieckich" wraz ze strukturą organizacyjną oraz wyjaśnienie przyczyn działania oddziału na tym terenie
  • szczegółową historię akcji opanowania Chmielnika,
  • opis drużyn partyzanckich biorących udział w akcji,
  • scenariusz rekonstrukcji do gry planszowej wraz z instrukcją.

Publikacja poprzedzona została słowem wstępnym p. Jana Józefa Kasprzyka - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wydanie objęte jest patronatem honorowym Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej a partnerem publikacji jest Miasto i Gmina Chmielnik.

Broszura stanowi również integralny element gry planszowej pod tym samym tytułem.
ISBN: 978-83-947376-0-3
Strona społecznościowa serii „Bitwy w Okręgu Kielce Armii Krajowej":
www.facebook.com/bitwyAKgraplanszowa
Kup

10,00 zł

Chmielnik 1944<br>